Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
56. državnega prvenstva Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2012/2013
Organizator: BK Kungota, spletna stran tekmovanja
Vodstvo turnirja: Janez Stajnko
Vrhovni sodnik: Jožef Kuprivec Dodo (GSM: 041 206 233)
Kraj in čas: Športna dvorana OŠ Kungota, Kungota
Sobota, 2.2.2013, s pričetkom ob 9.30
Nedelja, 3.2.2013
- polfinala ob 10.30
- finala ob 14.00
Število fantov: 42
Število deklet: 20

FANTJE
1. Horvat Andrej [240](BK Bit)
2. Krapež Andraž [154](BK Bit)
3. Novak Anže [149](BK Bit)
4. Šušteršič Jaka [249](BK Bit)
5. Zupančič Gašper [250](BK Bit)
6. Ferk Aljaž [177](BK Branik)
7. Klančar Daniel [255](BK Branik)
8. Krga Tomislav [66](BK Branik)
9. Osterc Vasja [179](BK Branik)
10. Osterc Vanja [178](BK Branik)
11. Rudolf Jurij [581](BK Branik)
12. Vihtelič Miran [563](ŠRD Idrija)
13. Adler Matjaž [54](BK Kungota)
14. Adler Martin [58](BK Kungota)
15. Beber Aljoša [6](BK Kungota)
16. Juršič Nejc [163](BK Kungota)
17. Roj Alen [5](BK Kungota)
18. Roškar Aljaž [164](BK Kungota)
19. Vračko Borut [176](BK Kungota)
20. Bajželj Mitja [1712](BK Ljubljana)
21. Čampelj Rok [166](BK Ljubljana)
22. Flis Primož [87](BK Ljubljana)
23. Jurca Gal [1210](BK Ljubljana)
24. Mlinar Juš [519](BK Ljubljana)
25. Mramor Tilen [169](BK Ljubljana)
26. Seme Peter [553](BK Ljubljana)
27. Uršič Tilen [2027](BK Ljubljana)
28. Uršič Tomaž [98](BK Ljubljana)
29. Alič Niko [28](BK Medvode)
30. Cerkovnik Martin [119](BK Medvode)
31. Ivančič Matic [41](BK Medvode)
32. Ivanič Miha [122](BK Medvode)
33. Jamnik Kek [32](BK Medvode)
34. Skok Simon [77](BK Medvode)
35. Valančič Grega [333](BK Medvode)
36. Petrič Luka [597](BK Mladost)
37. Utroša Iztok [212](BK Mladost)
38. Herman Urban [374](BK Mirna)
39. Laznik Žan [23](BK Mirna)
40. Miklič Sebastijan [151](BK Mirna)
41. Šemrov Mitja [19](BK Mirna)
42. Pečanič Milko [1244](BK Konex)

DVOJICE FANTJE
1 163 - Nejc Juršič (BK Kungota) in 164 - Aljaž Roškar (BK Kungota)
2 597 - Luka Petrič (BK Branik) in 5 - Alen Roj (BK Kungota)
3 563 - Miran Vihtelič (ŠRD Idrija) in 66 - Tomislav Krga (BK Branik)
4 582 - Martin Pavlin (BK Branik) in 255 - Dani Klančar (BK Branik)
5 177 - Aljaž Ferk (BK Branik) in 374 - Urban Herman (BK Mirna)
6 212 - Iztok Utroša (BK Mladost) in 292 - Miha Horvat (BK Mladost)
7 293 - Daniel Novak (BK Mladost) in 997 - Jernej Novak (BK Mladost)
8 519 - Juš Mlinar (BK Ljubljana) in 553 - Peter Seme (BK Ljubljana)
9 98 - Tomaž Uršič (BK Ljubljana) in 281 - Nejc Boljka (BK Ljubljana)
10 820 - Matic Krošelj (BK Brežice) in 1968 - Luka Stjelja (BK Brežice)
11 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 10 - Tadej Jezernik (BK Mirna)
12 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna) in 77 - Simon Skok (BK Medvode)
13 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 12 - Matevž Bajuk (BK Mirna)
14 374 - Urban Herman (BK Mirna) in brez soigralca
15 58 - Martin Adler (BK Kungota) in 54 - Matjaž Adler (BK Kungota)
16 249 - Jaka Šušteršič (BK Bit) in 250 - Gašper Zupančič (BK Bit)
17 154 - Andraž Krapež (BK Bit) in 166 - Rok Čampelj (BK Ljubljana)
18 77 - Simon Skok (BK Medvode) in 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna)
19 122 - Miha Ivanič (BK Medvode) in 119 - Martin Cerkovnik (BK Medvode)
20 42 - Blaž Kastelec (BK Medvode) in 93 - Simon Kršinar (BK Medvode)
21 41 - Matic Ivančič (BK Medvode) in 291 - Matevž Šrekl (BK Medvode)
22 80 - Janž Omerzu (BK Medvode) in 32 - Kek Jamnik (BK Medvode)
23 333 - Grega Valančič (BK Medvode) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
24 1244 - Milko Pečanič (BK Medvode) in brez soigralca
DEKLETA
1. Kotar Nina [244](BK Bit)
2. Gruber Eva [171](BK Branik)
3. Koman Anja [523](BK Branik)
4. Švaljek Nika [262](BK Branik)
5. Tvrdy Maja [285](BK Branik)
6. Brlič Vesna [53](BK Kungota)
7. Kodrič Tina [1](BK Kungota)
8. Lešnik Maruša [521](BK Kungota)
9. Novak Kim [8](BK Ljubljana)
10. Stanković Kaja [157](BK Ljubljana)
11. Kuprivec Eva [73](BK Medvode)
12. Okršlar Kaja [70](BK Medvode)
13. Polanič Nika [415](BK Medvode)
14. Šetina Ana Marija [79](BK Medvode)
15. Koncut Nika [95](BK Mladost)
16. Magyar Sabina [96](BK Mladost)
17. Cizelj Ema [188](BK Mirna)
18. Beton Katarina [203](BK Konex)
19. Šalehar Lia [790](BK Kočevje)
20. Šalehar Iza [801](BK Kočevje)

DVOJICE DEKLETA
1 171 - Eva Gruber (BK Kungota) in 53 - Vesna Brlič (BK Kungota)
2 56 - Urška Polc (BK Kungota) in 1 - Tina Kodrič (BK Kungota)
3 262 - Nika Švaljek (BK Branik) in 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode)
4 203 - Katarina Beton (ŠRD KONEX CLUB) in 188 - Ema Cizelj (BK Mirna)
5 95 - Nika Koncut (BK Mladost) in 96 - Sabina Magyar (BK Mladost)
6 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje)
7 8 - Kim Novak (BK Ljubljana) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
8 73 - Eva Kuprivec (BK Medvode) in 415 - Nika Polanič (BK Medvode)
9 70 - Kaja Okršlar (BK Medvode) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
10 36 - Živa Repše (BK Medvode) in 285 - Maja Tvrdy (BK Medvode)
11 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode) in 262 - Nika Švaljek (BK Branik)
12 1963 - Klavdija Kosec Radin (BK Medvode) in 885 - Mateja Rojnik (BK Železničar)

MEŠANE DVOJICE
1 163 - Nejc Juršič (BK Kungota) in 171 - Eva Gruber (BK Kungota)
2 164 - Aljaž Roškar (BK Kungota) in 523 - Anja Koman (BK Kungota)
3 6 - Aljoša Beber (BK Kungota) in 53 - Vesna Brlič (BK Kungota)
4 597 - Luka Petrič (BK Branik) in 1 - Tina Kodrič (BK Kungota)
5 521 - Maruša Lešnik (BK Kungota) in 176 - Borut Vračko (BK Kungota)
6 1712 - Mitja Bajželj (ŠRD Idrija) in 1963 - Klavdija Kosec Radin (BK Medvode)
7 177 - Aljaž Ferk (BK Branik) in 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje)
8 255 - Dani Klančar (BK Branik) in 262 - Nika Švaljek (BK Branik)
9 203 - Katarina Beton (ŠRD KONEX CLUB) in 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna)
10 212 - Iztok Utroša (BK Mladost) in 95 - Nika Koncut (BK Mladost)
11 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
12 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje) in 177 - Aljaž Ferk (BK Branik)
13 66 - Tomislav Krga (BK Branik) in 885 - Mateja Rojnik (BK Železničar)
14 553 - Peter Seme (BK Ljubljana) in 1631 - Katarina Kolenc (BK Ljubljana)
15 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
16 12 - Matevž Bajuk (BK Mirna) in 96 - Sabina Magyar (BK Mladost)
17 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
18 374 - Urban Herman (BK Mirna) in 188 - Ema Cizelj (BK Mirna)
19 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
20 5 - Alen Roj (BK Kungota) in 56 - Urška Polc (BK Kungota)
21 244 - Nina Kotar (BK Bit) in 281 - Nejc Boljka (BK Ljubljana)
22 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
23 415 - Nika Polanič (BK Medvode) in 119 - Martin Cerkovnik (BK Medvode)
24 77 - Simon Skok (BK Medvode) in 70 - Kaja Okršlar (BK Medvode)
25 122 - Miha Ivanič (BK Medvode) in 73 - Eva Kuprivec (BK Medvode)
26 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode) in 333 - Grega Valančič (BK Medvode)
27 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
28 291 - Matevž Šrekl (BK Medvode) in 297 - Maja Kersnik (BK Medvode)
29 36 - Živa Repše (BK Medvode) in 80 - Janž Omerzu (BK Medvode)
30 41 - Matic Ivančič (BK Medvode) in brez soigralke

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel