Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
1. turnirja do 13 let za posameznike in dvojice v sezoni 2018/2019
Organizator: BK BIT
Vodstvo turnirja: Tadej Šeme
Vrhovni sodnik: Jaka Šušteršič
Kraj in čas: Bit Center Hotel, Litijska 57,
1000 Ljubljana

Sobota, 17. november 2018, ob 9.30
Število fantov: 39
Število deklet: 20

FANTJE
1. Mattias Maks-Ian [4560](BK Bit)
2. Sedej Aleks [4559](BK Bit)
3. Bastič Gašper [4185](BK Branik)
4. Zorman Tine [4285](BK Branik)
5. Kostanjšek Lan [4474](BK Brežice)
6. Čemažar Oskar [4602](BK Ljubljana)
7. Kotnik Peter [2937](BK Ljubljana)
8. Pangeršič Patrik [3416](BK Ljubljana)
9. Trobec Gašper [2484](BK Ljubljana)
10. Biber Jakob [4209](BK Medvode)
11. Breška Anže [3486](BK Medvode)
12. Cerar Matic [2465](BK Medvode)
13. Janhuba Žiga [3488](BK Medvode)
14. Jelenc Tadej [2332](BK Medvode)
15. Kavčič Peter [4479](BK Medvode)
16. Kovačič Jon [3477](BK Medvode)
17. Sagadin Tomaž [3976](BK Medvode)
18. Stanovnik Samo [2466](BK Medvode)
19. Štrovs Filip [2770](BK Medvode)
20. Šubic Tobija [3990](BK Medvode)
21. Valenčak Lan [3926](BK Medvode)
22. Jablanovec Timotej [4279](BK Mladost)
23. Kiralj Jakob [2475](BK Mladost)
24. Prša Tim [2868](BK Mladost)
25. Bregar Maks [4184](BK Olimpija)
26. Perme Peter [2576](BK Olimpija)
27. Koščak Vid [2143](BK Mirna)
28. Križman Dan [2335](BK Mirna)
29. Ornik Tevž [2515](BK Mirna)
30. Škrlj Tim [2376](BK Mirna)
31. Jaklin Matic [3474](BK Konex)
32. Kmetič Nejc [3549](BK Konex)
33. Kralj Luka [4481](BK Konex)
34. Mirtič Bor [3473](BK Konex)
35. Vozelj Tilen [3472](BK Konex)
36. Ilič Sergej Filip [4045](BK Karizma)
37. Jovan Lovro [4208](ŠD Sele-Vrhe)
38. Mlekuš Aljaž [3395](ŠD Sele-Vrhe)
39. Štifter Matevž [4595](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE FANTJE
1 2143 - Vid Koščak (BK Mirna) in 2332 - Tadej Jelenc (BK Medvode)
2 2335 - Dan Križman (BK Mirna) in 2376 - Tim Škrlj (BK Mirna)
3 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma) in 4479 - Peter Kavčič (BK Medvode)
4 2484 - Gašper Trobec (BK Ljubljana) in 2937 - Peter Kotnik (BK Ljubljana)
5 2515 - Tevž Ornik (BK Mirna) in 2475 - Jakob Kiralj (BK Mladost)
6 4209 - Jakob Biber (BK Medvode) in 3990 - Tobija Šubic (BK Medvode)
7 2465 - Matic Cerar (BK Medvode) in 3486 - Anže Breška (BK Medvode)
8 2770 - Filip Štrovs (BK Medvode) in 3488 - Žiga Janhuba (BK Medvode)
9 3926 - Lan Valenčak (BK Medvode) in 2466 - Samo Stanovnik (BK Medvode)
10 3477 - Jon Kovačič (BK Medvode) in 3976 - Tomaž Sagadin (BK Medvode)
11 4479 - Peter Kavčič (BK Medvode) in 4045 - Sergej Filip Ilič (BK Karizma)
12 3416 - Patrik Pangeršič (BK Ljubljana) in 4602 - Oskar Čemažar (BK Ljubljana)
13 2868 - Tim Prša (BK Mladost) in 4279 - Timotej Jablanovec (BK Mladost)
14 4560 - Maks Mattias (BK Bit) in 4559 - Aleks Sedej (BK Bit)
15 4208 - Lovro Jovan (ŠD Sele-Vrhe) in 3395 - Aljaž Mlekuš (ŠD Sele-Vrhe)
16 4595 - Matevž Štifter (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralca
17 4185 - Gašper Bastič (BK Branik) in 4285 - Tine Zorman (BK Branik)
18 3473 - Bor Mirtič (BK Konex) in 3472 - Tilen Vozelj (BK Konex)
19 3474 - Matic Jaklin (BK Konex) in 3549 - Nejc Kmetič (BK Konex)
DEKLETA
1. Gleich Mia [3986](BK Branik)
2. Halič Vesna [2720](BK Kungota)
3. Abramenkova Polina [4605](BK Ljubljana)
4. Bajt Neža [4255](BK Ljubljana)
5. Blazina Anja [2481](BK Ljubljana)
6. Bremec Alina [4569](BK Ljubljana)
7. Bremec Lucia [4469](BK Ljubljana)
8. Čavlek Hana [4258](BK Ljubljana)
9. Korent Ariana [2480](BK Ljubljana)
10. Jovanovič Tijana [3490](BK Medvode)
11. Koša Iva [2474](BK Mladost)
12. Litrop Kaja [2866](BK Mladost)
13. Oletič Hana [3418](BK Mladost)
14. Alič Tinkara [2547](BK Olimpija)
15. Kavčič Tara [2342](BK Mirna)
16. Krištof Neža [2340](BK Mirna)
17. Šenica Zara [2429](BK Mirna)
18. Afanasyeva Yulia [4300](BK Konex)
19. Cenčič Klara [4183](BK Konex)
20. Lever Izabela [4597](ŠD Sele-Vrhe)

DVOJICE DEKLETA
1 2340 - Neža Krištof (BK Mirna) in 2342 - Tara Kavčič (BK Mirna)
2 2429 - Zara Šenica (BK Mirna) in brez soigralke
3 2720 - Vesna Halič (BK Kungota) in 2474 - Iva Koša (BK Mladost)
4 2481 - Anja Blazina (BK Ljubljana) in 2480 - Ariana Korent (BK Ljubljana)
5 4469 - Lucia Bremec (BK Ljubljana) in 4255 - Neža Bajt (BK Ljubljana)
6 4258 - Hana Čavlek (BK Ljubljana) in 4569 - Alina Bremec (BK Ljubljana)
7 2866 - Kaja Litrop (BK Mladost) in 3418 - Hana Oletič (BK Mladost)
8 2429 - Zara Šenica (BK Mirna) in 3986 - Mia Gleich (BK Branik)
9 4597 - Izabela Lever (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralke
10 3986 - Mia Gleich (BK Branik) in 2429 - Zara Šenica (BK Mirna)
11 4300 - Yulia Afanasyeva (BK Konex) in 4183 - Klara Cenčič (BK Konex)

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel