Shuttle time

Badmintonska zveza Slovenije (BZS) se je pridružila projektu Svetovne badmintonske zveze (BWF – Badminton World Federation) z imenom Shuttle time – program badmintona v šolah.

Shuttle Time je BWF Program badmintona v šolah, katerega cilj je, uvrstitev badmintona med najbolj popularne šolske športe na svetu. Cilj programa Shuttle Time ni izuriti učitelje v badmintonske trenerje, temveč razviti znanje, veščine in zaupanje učiteljev, da “učijo badminton”.

Cilji programa Shuttle Time so tudi:

- pomagati učiteljem pri načrtovanju varnih in zabavnih badmintonskih ur,
- zagotoviti, da otroci izkusijo uspeh pri badmintonu,
- doseči splošne cilje športne vzgoje z igranjem badmintona,
- omogočiti učiteljem posredovanje pozitivne podobe in izkušenj o badmintonu.

Program učenja badmintona vsebuje vadbo tehnike, taktike in fizičnih dejavnosti. To pomeni, da bodo otroci doživeli bistvo badmintona na enostaven način, z uresničevanjem programa, ki ne bo zapleten ne z vidika učitelja niti otrok, ki se prvič srečujejo s tem športom.

Program Shuttle Time omogoča pot k uspehu. Aktivnosti programa so bile načrtovane in preverjene z otroki različne starosti. Pristop korak za korakom, od ene do druge vaje, zagotavlja uspeh vsakemu otroku.

Badminton je idealen šolski šport in ima veliko prednosti v primerjavi z drugimi športi. Pozitivne vidike badmintona moramo bolje posredovati tistim, ki imajo moč odločanja ter pri tem uporabiti programe in gradiva.

V prid badmintona kot šolskega športa omenimo naslednje:

- gre za šolskim otrokom varen neagresiven šport,
- z njim se lahko ukvarjajo in hkrati družijo dečki in deklice,
- badminton razvija osnovne športne veščine, – uresničuje cilje športne vzgoje v šoli,
- oprema je razmeroma poceni,
- igra se v dvorani ali na prostem (aktivnosti vseh 10 začetnih Shuttle Time učnih ur lahko potekajo na prostem),
- badminton lahko igrajo invalidne osebe (para badminton).

 

V ta namen bo BZS organizirala enodnevne seminarje za učitelje, ki bodo namenjeni pridobivanju potrebnih veščin, znanja in zaupanja vase učiteljev pri načrtovanju in izpeljavi varnih in zabavnih badmintonskih ur za otroke, ki uporabljajo Shuttle Time gradiva. Cilj seminarja izuriti učitelje kako uporabiti Shuttle time, ter dobiti učitelje z dobrim poznavanjem Shuttle time gradiv in pripomočkov ter načinov, kako načrtovati in izpeljati varne in zabavne badmintonske učne ure za otroke.

POVEZAVA